Bienvenue
Welkom

Administration
Administratie

Organigramme
Organigram

Cercles
Kringen

Contact
Contact

 Liens 
 Links
 

 Plan du site 
Siteplan

 Communications
Mededelingen
 

Nécrologie
Necrologie

Cotisations 2021
Bijdragen 2021

Un fond vert indique une modification
Een groen achtergrond wijst op een wijziging

Updated on 22 Apr 2021

Reserved for members

New Doc  RHID

$$$$

Le BI 568 est paru

 
  Page :      Organigramme   
  Pagina :   Organigram       
 Retour - terug
  
 

La SROR ASBL comporte :

 • une administration centrale ;
 • des Cercles ASBL et des Cercles non ASBL;
 • des membres n'appartenant pas à un cercle.

L’administration centrale comprend :

Liste des Cercles

 • Région Flamande
  • Cercle de Leuven non ASBL
  • Cercle de Limburg non ASBL
  • Cercle de West-Vlaanderen non ASBL
 • Région Wallonne
  • Cercle de Braine-l’Alleud & Waterloo ASBL
  • Cercle de Charleroi non ASBL
  • Cercle de Liège non ASBL
  • Cercle de Luxembourg ASBL
  • Cercle de Namur ASBL
  • Cercle de Tournai-Mons non ASBL
  • Cercle de Wavre non ASBL

De KVOO VZW omvat :

 • een centraal bestuur;
 • Kringen al dan niet VZW;
 • leden die niet tot een kring behoren.

Het centraal bestuur is samengesteld uit :

Lijst van de Kringen

 • Vlaams Gewest
  • Kring Leuven niet VZW
  • Kring Limburg niet VZW
  • Kring West-Vlaanderen niet VZW
 • Waals Gewest
  • Kring  Braine-l’Alleud & Waterloo VZW
  • Kring  Charleroi niet VZW
  • Kring  Liège niet VZW
  • Kring  Luxembourg VZW
  • Kring  Namur VZW
  • Kring  Tournai-Mons niet VZW
  • Kring  Wavre niet VZW

 

 
Het Bureau van de KVOO- Le Bureau de la SROR
Président - Voorzitter Benny Croes 011/592260  bennycroes49@hotmail.com  
Vice-voorzitter - Vice-président  Jean-Luc Rolland 0478/528626  jlrolland56@gmail.com  
Secrétaire - Secretaris Jean-Louis Mehren 0485/711961 mehren.jl.1971@gmail.com
Penningmeester - Trésorier René Beyens 0478/717633 rene.beyens@skynet.be
Rédacteur BI - Redacteur IB Michel Leenaers 081/734808 leenaersm@hotmail.com
Webmaster Jacques Wattecamps 02/3546918 wattecamps.jacques@gmail.com
Database Manager Jean-Luc Kustermans 059/433855 kjl@telenet.be
 
Tél  0485 711 961

Editeur responsable - JL.Mehren - Verantwoordelijke uitgever
Av. de la Renaissance - Renaissancelaan, 30
1000 BRUSSEL - BRUXELLES
 
Les cercles - De kringen (ici- hier)
 
 
 
 

Ce site n'utilise pas de cookies - Deze site maakt geen gebruik van cookies

Ondernemingsnummer – Numéro d'entreprise : 410.604.463

Copyright 2018 : SROR - KVOO